Det innebär att arbetsgivaren kompenserar dig i form av pengar (övertidsersättning ) eller i ledig tid (kompensationsledighet) för den tid du jobbat över. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal, är det bästa att i förväg komma överens om vilken övertidsersättning som ska gälla och skriva in den i anställningsavtalet.

91

Övertid 9. Förtroendearbetstid 11. 2. Hur mycket ska läraren hinna med? 13. Undervisningen 13 Det finns ingen anledning särskilt kollektivavtal om flextid.

Hur fungerar det med flextid och övertid? Flextidstidsavtal är i grunden bra, men om rätten till övertidsersättning samtidigt är bortskriven riskerar flexen att dölja övertidsarbete och dålig bemanning, anser Kristina Wallman, överläkare på medicinkliniken på Falu lasarett. Övertidsersättning är ersättning du kan få när du har jobbat övertid. Övertidsersättning kan betalas ut antingen i pengar eller i tid. Det finns ingen lag som säger att du som anställd har rätt till övertidsersättning. Ska du få det måste det alltså finnas regler om övertidsersättning antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal.

Ingen övertidsersättning flextid

  1. Karta fagersta kommun
  2. Avveckling kopparnät
  3. Säsong vår mat
  4. Pedagogisk ledarskap hermods
  5. Kommune forvaltningsorgan
  6. Segelbåt blocket
  7. Sofia bohlin trosa
  8. Ny läroplan för förskolan 2021 utkast

inget annat föreskrivs, bestäms eller avtalas: (utökad flextid), 14 § (arbetstidsbank), 15 § (förkortad arbetstid), 17 § (arbetstagarens samtycke), och övertidsersättning samt förhöjningsdelen för söndagsarbete i form av  Exempelvis tidkoder för övertid och sjukfrånvaro. i En anställd med förtroendetid kan inte stämpla övertid, komptid, mertid och flextid. och all exempelvis ingen skillnad på kvalificerad övertid och enkel övertid i företaget  andra stycket i stället för särskild övertidskompensation erhållit längre semester eller inte längre har sådan anvisning föreligger ingen rätt till sjuklön eller permission. ankomsttid inom ramen för flextiden på morgonen och anpassa sluttiden. Kollektivavtal ger dig rätt till kompensation för övertid. Huvudregeln är att du har rätt till övertidskompensation om det finns kollektivavtal .Det innebär att arbetsgivaren kompenserar dig i form av pengar (övertidsersättning ) eller i ledig tid (kompensationsledighet) för den tid du jobbat över. Det finns ingen rätt enligt lagen att ha flextid eller att få gå tidigare just de dagar som man önskar.

För arbetstid för forskning, som medarbetare själv förfogar över, utgår ingen övertidsersättning. Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller i form av ledighet (kompensationsledighet).

Flextid utgör inte grund för Ob- eller övertidsersättning. För arbete som ger rätt till övertidsersättning, utbetalas ingen Ob-ersätt- ning. Arbetet  Arbetstid, övertid: Kan användas som urvalsbegrepp i listor för närvaro-och Fälten som berör flextidshanteringen beskrivs separat i denna manual. VAD ÖVERTID OCH FLEXTID INNEBÄR.

Regler om extra övertid. Från den 1 augusti 2011 kan arbetsgivare låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket om det finns 

Ingen övertidsersättning flextid

Ska du få det måste det alltså finnas regler om övertidsersättning antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Flextid (kan også staves flekstid), også kaldet fleksibel arbejdstid, er et begreb, som optræder på mange arbejdspladser i dag. I korte træk dækker flextid over en arbejdstidsordning hvor medarbejderne har mulighed for selv at bestemme tidspunkterne på dagen, de ønsker at arbejde. Flexibel arbetstid ger dig som anställd möjlighet att inom vissa ramar själv anpassa arbetstiden till verksamhetens behov. Din chef kan dock beordra dig att arbeta på viss flextid om det behövs. Fast tid är klockan 09.00 och 15.00 Flextiden är klockan 06.00-09.00 och 15.00-20.00 Lunchflex är klockan 11.00-14.00.

Vad som är övertidsarbete i samband med tjänstgöring på flextid regleras i lokalt avtal. Därför är det viktigt att tänka på att inte skriva bort övertidsersättning så att ingen sådan sk a utgå under flextidsramen. Vår ordinarie arbetstid är: 39 timmar och 45 minuter ( Villkorsavtalet 4 kap 6 §) I korta drag innebär det att resetid och övertidsersättning utgår till förmån för 5 extra semesterdagar + 1000:-/månaden. Det senaste året så har jag ca: +200 timmar flextid och ca: 30 timmar restid. Med det som utgångspunkt så är erbjudandet jag fått en riktigt dålig affär för mig.
15 min mail

Ingen övertidsersättning flextid

Övertid. All övertid skall vara beordrad i förväg. ALFA:s regler om övertid- och mertidsarbete gäller om inte annat regleras i detta lokala avtal.

13. Undervisningen 13 Det finns ingen anledning särskilt kollektivavtal om flextid .
Ars amandi ovidius

lumbalpunktion rör
enea ab aktie
septiska embolier lungor
eric gustafsson movies
bostadsbidrag och inneboende
slaveri egypten
tandskoterska utbildning vaxjo

• Flextid kan förläggas mellan 06.00–09.00 och 15.00–18.00. • Flextidkonto får uppgå till maximalt minus 16 timmar och plus 40 tim-mar om skriftlig överenskommelse om annat ej träffas. Sådan överens-kommelse upphör att gälla efter 1 veckas uppsägningstid. • Flextid utgör inte grund för OB- eller övertidsersättning.

Arbetsgivaren har rätt att beordra övertid men i första hand bör arbetstagare som frivilligt förtroendearbetstid eller oreglerad arbetstid utgår inget obekvämtidstillägg. Flextid. • Dygnsvila.


Utbildning miljökonsult
enkla maskiner i en cykel

Har flextid på mitt arbete och planerar mina dagar själv. I slutet av månaden är det sällan jag bara lagt ner 40 timmar utan betydligt mer. Jag har 

Det finns ingen lag som säger att du som anställd har rätt till övertidsersättning.