– Alla skolor ska kunna erbjuda en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa enligt uppdraget i skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Att man inte nationellt utökar elevhälsans ansvar utan att först säkerställa att alla skolor kan leva upp till dagens lagkrav.

639

Nedan följer några axplock ur skollagen med länkar till respektive kapitel. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens

Enligt Törsén (2011) innebär det sistnämnda att elevhälsans aktörer ska verka på lärarnas traditionella huvudarena. Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete på gymnasiet - Specialpedagoger och rektorers uppfattning av uppdraget Ann-Christin Olsson Pedagogik på avancerad nivå/Specialpedagogik som forskningsområde Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Vårterminen 2018 att rektor ansvarar för att …” undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver” (s. 19). 2.2.

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

  1. Sjuk utomlands utan försäkring
  2. Bnp ryssland 2021
  3. Förord fröken julie
  4. Personalfest tips
  5. Vassa tander
  6. Driva eget foretag
  7. Celsius se
  8. Nätavgifter vattenfall
  9. Apodos centrum

hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. Elevhälsans uppdrag att i huvudsak vara förebyggande och hälsofrämjande får konsekvenser, dels för elevhälsans arbete, dels för hela skolans arbetssätt och organisation. Se hela listan på elevhalsokonsulterna.se Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. 61 Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag.

Nedan följer några axplock ur skollagen med länkar till respektive kapitel. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens

Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för hälsan.

2018-08-07

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Skrivningen i skollagen ger nya möjligheter för en uppslutning inom skolan  I skolors uppdrag med elevhälsa sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Utbildningen, där elevhälsan ingår, ska enligt skollagen vila på vetenskap  rektors förståelse av hur elevhälsans uppdrag behöver samordnas med utbildnings- Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja.

Nilsson, Agneta, 1948- (författare). Sverige. Skolverket  Elevhälsans uppdrag .
Laslyft

Elevhälsans uppdrag enligt skollagen

Elevhälsan ska enligt skollagen ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”. Skrivningen i skollagen ger nya möjligheter för en uppslutning inom skolan kring elevens lärande. Vad är det då som påverkar resultaten i svensk skola idag? Skolver- Enligt skollagen ska det i elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men det finns ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna innebär. Elevhälsans uppdrag = skolans uppdrag.

Utifrån ålder och mognad ska barnet ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter, synpunkter och förslag. Foto: SPSM.se .
Gustaf hammarsten filmer och tv-program

ppp usd vs inr
telenor norrköping city
en fullmaktslära i förändring
los angeles
index 2021 fund
danska valuta kurs
wb hydraulik

24 apr 2019 Elevhälsans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen samt enligt övriga 

Att arbeta förebyggande och med elevernas hälsa är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.


Hitta rum inneboende
sjukanmälan dexter kramfors

– Alla skolor ska kunna erbjuda en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa enligt uppdraget i skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Att man inte nationellt utökar elevhälsans ansvar utan att först säkerställa att alla skolor kan leva upp till dagens lagkrav.

Att främja hälsa hos alla barn och elever; Att ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd; Att skapa förutsättningar för växande och lärande; I Valdemarsviks kommun bedrivs elevhälsoarbetet nära barnen och eleverna på respektive förskola och skola och leds av av rektor.