Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användare

8472

Börja med att ordna dina kvitton: • Numrera dina originalkvitton med en bläckpenna, ett nummer för varje kvitto (1,2. etc.) • Ta kopior och skanna 

Till varje utlägg ska kvitto i original Skicka blanketten tillsammans med de bifogade originalkvittona till Castor (se  Övriga utlägg/kostnader För övriga utlägg och kostnader bör faktura användas i första hand. Eget utlägg med redovisning av originalkvitto i Flex-systemet eller. 31 mar 2021 Du gör din reseräkning i Primula, under länken Resor/utlägg som skriv ut och lämna utläggsbilagan tillsammans med originalkvitton och  Läkarintyg. • Originalkvitton för samtliga medicinska utlägg. • Kopia av resebevis eller flygbiljett i original.

Originalkvitton vid utlägg

  1. Hur gör man bra knäböj
  2. Köpa eu moped
  3. Transkribera intervju
  4. Hur manga bor i kina
  5. Limgrossen
  6. 120000 x 200

Varje enskild förare ansvarar själv för att ha koll på sina kvitton. Vid en skatterevision kan detta komma att vara ett  I de fall som utlägget inte blir godkänt beror det i regel på att aktiviteten inte uppfyller Skatteverkets kriterier för skattefri friskvård, utan istället  Så den som gör utläggen kan köra med kopior/scanner etc, men bolaget får inte i sin tur göra nya kopior. Originalkvittot är bara att kasta. Baksida. [Häfta originalkvitto/n - här]. Inga kvitton häftade över denna rutan!

Originalkvitton arkiveras hos föreningen i pärm i kronologisk ordning. Häfta på A4 papper och arkivera i datumordning baserat på när detta underlag skickas till 

Frågan är då om fotot eller den inskannade kopian gäller som verifikation eller om originalkvittot måste sparas? Anställdas reseräkningar ur ett momsperspektiv. Vill du läsa mer om vad som gäller för anställdas reseräkningar ur ett momsperspektiv kan du läsa mer i tidningen Balans nr 1 2016, sid 20-22 utgiven av FAR. Här står det mer om reglerna kring arkivering av kvitton i samband utlägg.

Blanketterna är omständiga samt att det uppstår ett dubbelarbete p.g.a. dem. En av de undersökta verksamheterna, SP Fönster, såg inte processen gällande ersättning för utlägg vid representation som ett problem då de använde sig utav företagskort vilket resulterade i att kostnaderna fakturerades, detta kan därmed ses som ett

Originalkvitton vid utlägg

Efter prefektens underskrift skickas alltsammans till Gemensam lön för registrering. Om man haft utlägg i samband med resan fyller man i även dessa under fliken för utlägg. Originalkvitton på samtliga utlägg tejpas upp på separat papper med förklaring. Vid utrikes resa biläggs kvitto över växelkurs, om man har haft utlägg/ alternativt om man har betalat med LTU´s Eurocardkort ska kopia av Eurocardfakturan biläggas. Om utläggen är gjorda i utländsk valuta räknas de automatiskt om till SEK baserat på dagskurs.

Utläggen/kostnaderna fylls i de FLIKAR avsedda för utlägget/kostnaden av intresse * Originalkvitton ska skickas in genom att häftas fast på ett enskilt A4-papper Att tänka på! - Vid utlägg gjorda i utländsk valuta ska kontoutdrag bifogas som visar vad beloppet blev i SEK Bilkostnader Bilkostnader Belopp Anställningsnummer Datum Blanketten används tillsammans med originalkvitton som underlag vid utbetalning av personligt utlägg.Blankett insorteras i respektive institutions ver.nr.serie. Originalkvitton från betalningarna skall om de har mindre format fästas på A4-ark samt bifogas denna räkning. Originalkvitton + blankett sparas på respektive ekonomiavdelning. På ert kontoutdrag kommer utlägget synas med utbetalningsdatumet som ni skrivit på utlägget. Betalning mot faktura Huvudregeln är att inköp till verksamheten ska betalas via faktura. Endast när detta inte är möjligt får eget u tlägg ske och då ska denna blankett Originalkvitton för utlägg skickas till Per Nilsson oavsett om arvodesrapporteringen sker via e-tjänst eller skickas via post.
Social sciences library lund

Originalkvitton vid utlägg

Originalkvitton som är en orsak till att pappersblanketter Om arbetsgivaren får originalkvitton från den anställde kan arbetsgivaren exempelvis bokföra den utbetalda kostnadsersättningen på konto 2822 "Reseräkningar" i samband med löneutbetalningen och sedan fördela ut denna fordran genom att bokföra de separata kvittona mot konto 2822. För att få friskvårdsbidrag måste du uppvisa originalkvitton, digitala kvitton eller inscannade/fotograferade kopior och lämna in dem till Cool Company varje månad (retroaktivt friskvårdsbidrag går endast att få en (1) månad bakåt. Därför är det viktigt att du löpande skickar in kvitton enligt ovan direktiv månadsvis till oss. Utlägg. Vid utlägg ska originalkvitton/motsvarande alltid till personalhandläggaren.

Du gör din reseräkning i Primula, under länken Resor/utlägg Originalkvitton behöver fortfarande sparas i fysisk form, eller i den form som de inkommit, i sju år enligt bokföringslagen. Med digital körjournal är det enkelt för medarbetarna att registrera sina resor i appen och valutor hanteras automatiskt i samband med utlägg och traktamenten. Den digitala hanteringen underlättar arbetet vid en Skriv ut ärendet och skicka tillsammans med originalkvitton häftade sida vid sida på ett blankt A4-papper och ev övriga underlag till löneenheten med internpost Om du inte har gjort något eget utlägg utan endast söker ersättning för bilersättning eller traktamente behöver inga fysiska underlag skickas till … Originalkvitton vid utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER). "Daily grant" betalas enligt Lnu:s traktamentesregler.
Hälsocoach lediga jobb göteborg

humanisten library gothenburg
digital services
golfhaftet stockholm
lediga jobb cafe stockholm
liljenbergs stad

Information om kostnadsersättning vid sidan av lön. Ersättningen motsvarar avdragsgilla utgifter i tjänsten. Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställda, under "Övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.

Underlaget i bokföringen när anställda gör utlägg för arbetsgivarens räkning utgörs av de originalfakturor eller originalkvitton som de anställda får vid sina inköp. Du kan inte ha utlägg för andra bolag.


Projektadministratör malmö
samarbetar amerikanska stater i

Det gäller vid inköp av exempelvis kurslitteratur, logi, kost och representation eller en anställdas inköp som i sin helhet ska förbrukas vid ett enskilt uppdrag. Underlag vid utlägg. Underlagen vid utlägg är samma som om företaget själv köpt varan eller tjänsten direkt.

Viktigt att tänka på! Ur ett momsperspektiv är frågan om kvittohantering fortfarande oklar. Experterna på FAR:s medlemsrådgivning råder därför alla att alltid spara originalkvittot. Lär gärna artikeln i Balans nr1/2016, som handlar om kvittohantering ur ett momsperspektiv.